[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc loét tỳ đề ở bệnh nhân tổn thương tủy sống

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc loét tỳ đề ở bệnh nhân tổn thương tủy sống
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: Khái niệm về TTCS –TS và LTĐ
1. Khái niệm về TTSC – TS
1.1. Định nghĩa tổn thương tủy sống
1.2. Phân loại TTTS
1.4. Cơ chế chấn thương cột sống.
1.5. Một số thương tật thứ phát (TTTP) thường gặp
2. Khái niệm loét tỳ đè
2.1. Định nghĩa loét tỳ đè
2.2. Cơ chế gây loét
2.3. Những yếu tố đưa đến nguyên nhân bị loét
2.4. Những vị trí có nguy cơ hình thành loét tỳ đè
2.5. Các mức độ của loét tỳ đè
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC LTĐ Ở BỆNH NHÂN TTTS.
1. Phòng chống LTĐ ở bệnh nhân TTTS.
1.1. Thang độ để đánh giá mức nguy cơ bị loét[7].
1.2. Các phương pháp phòng chống loét tỳ đè
2. Chăm sóc LTĐ ở bệnh nhân TTTS
2.1. Nguyên tắc điều trị loét tỳ đè
2.2. Phương pháp đo vết loét lâm sàng
2.3. Điều trị tại vùng loét
2.3.1. Rửa vết loét tỳ đè
2.3.2. Cắt lọc
2.3.3. Thay băng vết loét tỳ đè
2.4. Năm bước chăm sóc điều dưỡng với BN bị LTĐ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan