[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cấu tạo và chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục lợn đực
2.1.2. Sinh lý bài tiết tinh dịch
2.1.3. Hình thái, cấu tạo của tinh trùng
2.1.4. Thành phần hoá học của tinh dịch
2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch
2.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch
2.1.7. Các bệnh thường xảy ra ở lợn đực giống
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.2 Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Đặc điểm khí hậu Xã Hợp Châu – Lương Sơn – Hòa Bình
4.2.2. Một số chỉ tiêu lý học của tinh dịch lợn ngoại
4.2.3. Thể tích tinh dịch của hai giống lợn Landrace và Pidu.
4.2.4. Kết quả kiểm tra hoạt lực tinh trùng (A)
4.2.5. Kết quả kiểm tra nồng độ tinh trùng
4.2.6. Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh
4.2.7: Kết quả kiểm tra sức kháng của tinh trùng (R)
4.2.8. Kết quả kiểm tra tỷ lệ kỳ hình (K%)
4.2.8. Kết quả kiểm tra độ pH của tinh dịch
4.2.9. Tỷ lệ thụ thai của lợn nái được phối tinh của hai giống lợn Landrace và Pidu.
4.2.10. Kết quả điều tra một số bệnh thường xảy ra ở lợn đực gióng tại trại gia công công ty CP – Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
4.2.11. Kết quả điều trị một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống tại trại gia công công ty CP – Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan