[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệ

[/kythuat]
[tomtat]
Mô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệ
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. TỔNG QUAN VỀ SỐC PHẢN VỆ
1.1. Định nghĩa và khái quát chung.
1.2. Cơ chế bệnh sinh và nguyên nhân gây sốc phản vệ
1.2.1. Cơ chế bệnh sinh.
1.2.2. Nguyên nhân gây sốc phản vệ
1.3. Triệu chứng lâm sàng
1.4. Chẩn đoán và xử trí
1.4.1. Xử trí ngay tại chỗ
1.4.2. Xử trí tùy theo điều kiện trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn có thể áp dụng các biện pháp sau
2. THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SỐC PHẢN VỆ
2.1. Vai trò của việc theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sốc phản vệ
2.2. Quy trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh sốc phản vệ
2.2.1. Nhận định tình trạng người bệnh
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.5. Đánh giá
3. MÔ TẢ KIẾN THỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN BỆNH VIỆN 354 VỀ PHÒNG CHỐNG SỐC PHẢN VỆ
3.1. Đối tượng, thời gian, phương pháp và đạo đức trong nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.1.2. Phương pháp nghiên cứu
3.1.3. Xử lý số liệu trong nghiên cứu
3.1.4. Đạo đức trong nghiên cứu
3.2. Kết quả nghiên cứu
3.3. Bàn luận
3.3.1. Về đặc điểm của đối tượng
3.3.2. Kiến thức của đối tượng về sốc phản vệ
3.3.3. Kiến thức về sốc phản vệ với những yếu tố liên quan
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan