[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong chẩn đoán và can thiệp nội mạch

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong chẩn đoán và can thiệp nội mạch
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Nhiễm khuẩn vết mổ
1.1.1. Tổng quan nhiễm khuẩn vết mổ
1.1.2. Những yếu tố nguy cơ liên quan đến NKVM [2]
1.2. Kháng sinh dự phòng
1.2.1. Khái niệm kháng sinh dự phòng
1.2.2. Thuốc dùng trong kháng sinh dự phòng
1.3. Các kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp nội mạch trong nghiên cứu
1.3.1. Kỹ thuật chụp và can thiệp động mạch vành [9]
1.3.2. Kỹ thuật thăm dò điện sinh lý tim và triệt phá bằng sóng tần số Radio [6]
1.3.3. Kỹ thuật điều trị bệnh lý tim bẩm sinh bằng dụng cụ [6]
1.4. Các nghiên cứu kháng sinh dự phòng trong chẩn đoán và can thiệp nội mạch
1.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.4.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.3. Quy trình điều dưỡng chuẩn bị bệnh nhân trước thủ thuật
2.2.4. Quy trình dùng kháng sinh dự phòng trong nghiên cứu
2.4. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu
3.1.1. Phân bố tuổi và giới của bệnh nhân nghiên cứu
3.1.2. Đặc điểm bệnh lý kết hợp của bệnh nhân nghiên cứu
3.1.3. Đặc điểm chỉ định kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp nội mạch bệnh nhân nghiên cứu
3.1.4. Đặc điểm đánh giá bệnh nhân trước thủ thuật theo thang điểm ASA
3.1.5. Đặc điểm phân loại phẫu thuật của bệnh nhân nghiên cứu
3.1.6. Đặc điểm các yếu tố đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn trước thủ thuật
3.2. Đặc điểm dùng kháng sinh dự phòng trong nghiên cứu
3.2.1. Đặc điểm quy trình dùng kháng sinh dự phòng trong nghiên cứu
3.2.2. So sánh hiệu quả điều trị KSDP đường uống và đường tiêm trong nghiên cứu
3.2.3. Đánh giá hiệu quả của KSDP sau theo dõi 30 ngày
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.2. Đặc điểm dùng kháng sinh dự phòng trong nghiên cứu
4.3. Hiệu quả của kháng sinh dự phòng đường uống và đường tiêm trong nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan