[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu Kehr trong phẫu thuật sỏi mật

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp chăm sóc, theo dõi dẫn lưu Kehr trong phẫu thuật sỏi mật
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược về giải phẫu đường mật. [6]. [11]. [17]
1.1.1. Ống gan chung
1.1.2. Ống mật chủ (OMC)
1.1.3. Túi mật.
1.2. Thành phần cấu tạo của sỏi mật.
1.3. Chẩn đoán sỏi đường mật chính. [2]
1.3.1. Lâm sàng.
1.3.2. Xét nghiệm.
1.3.3. Chẩn đoán hình ảnh.
1.4. Các phương pháp điều trị sỏi đường mật chính.
1.4.1. Nội soi mật - tụy ngược dòng lấy sỏi có hoặc không cắt cơ oddi.
1.4.2. Nội soi tán sỏi đường mật bằng đường xuyên gan qua da.
1.4.3. Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC.
1.4.4. Điều trị phẫu thuật mở OMC lấy sỏi kinh điển.
1.4.5. Phẫu thuật mở OMC lấy sỏi và khâu kín OMC.
1.5. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sỏi mật có dẫn lưu KEHR [14]
1.5.1. Chăm sóc sau mổ thường quy của mổ bụng.
1.5.2. Chăm sóc đặc biệt của mổ sỏi mật
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng.
2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp.
2.3.2. Các bước tiến hành nghiên cứu.
2.3.3. Các nội dung nghiên cứu.
2.4. Xử lý số liệu.
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tuổi.
3.1.2. Giới.
3.1.3. Nghề nghiệp.
3.1.4. Tiền sử bệnh.
3.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.
3.2.1. Các triệu chứng lâm sàng.
3.2.2. Các xét nghiệm cận lâm sàng.
3.2.3. Kết quả các phương pháp chẩn đoán hình ảnh
3.3. Phẫu thuật
3.3.1. Phương pháp phẫu thuật
3.3.2. Chỉ định mổ
3.4. Đánh giá kết quả của phương pháp chăm sóc, theo dõi dấn lưu Kehr
3.4.1. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật
3.4.2. Số lượng dịch dẫn lưu Kehr
3.4.3. Số lần thay băng vết mổ và chăm sóc chân dẫn lưu Kehr.
3.4.4. Số lần bơm rửa Kehr.
3.4.5. Chụp kiểm tra Kehr
3.4.6. Số lần chụp kiểm tra Kehr
3.4.7. Phân loại kết quả
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung tuổi, giới và nghề nghiệp
4.2. Các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng
4.2.1. Tiền sử mổ sỏi mật
4.2.2. Triệu chứng lâm sàng.
4.2.3. Xét nghiệm.
4.2.4. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh
4.3. Điều trị phẫu thuật
4.3.1. Chỉ định mổ
4.3.2. Phương pháp mổ.
4.4. Kết quả phẫu thuật
4.4.1. Thời gian nằm viện
4.4.2. Lượng dịch dẫn lưu sau mổ
4.4.3. Tác dụng của dẫn lưu OMC bằng Kehr
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan