[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty Dược TW 3

[/kythuat]
[tomtat]
Tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty Dược TW 3
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC)
1.1. Khái quát về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC).
1.2. Trình tự thực hiện phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động.
1.3. So sánh phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truyền thống, ưu điểm và hạn chế phương pháp ABC.
1.4. Điều kiện vận dụng phương pháp ABC.
1.5. Phương pháp ABC với việc quản trị dựa trên hoạt động (ABM – Activity Based Management).
1.6. Những khó khăn khi áp dụng phương pháp ABC ở Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ TẠI CÔNG TY DƯỢC TW III
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dược TW III.
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Dược TW III.
2.3. Đặc điểm hoạt động của Công ty Dược TW III.
2.4. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành tại Công ty Dược TW III.
2.5. Đánh giá thực trạng công tác tính giá tại Công ty Dược TW III.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TẠI CÔNG TY DƯỢC TW III
3.1. Cơ sở vận dụng phương pháp ABC tại Công ty Dược TW III.
3.2. Ưsng dụng phương pháp ABC tại Công ty Dược TW III.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan