[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm giày tại công ty TNHH thương mại BQ

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm giày tại công ty TNHH thương mại BQ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING
1.1. Khái quát về Marketing
1.2. Tiến trình xây dựng chính sách Marketing
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BQ
2.1. Các đặc điểm chung của Công ty
2.2. Thực trạng hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.3. Thực trạng xây dựng chính sách Marketing tại công ty giày BQ
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM GIÀY TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BQ
3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty BQ
3.2. Phân tích môi trường Marketing của công ty
3.3. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3.1. Đo lường và dự báo nhu thị trường
3.3.2. Phân đoạn thị trường
3.3.3. Xác định thị trường mục tiêu
3.4. Định vị sản phẩm
3.5. Xây dựng chính sách Marketing mix
3.5.1. Chính sách sản phẩm (product)
3.5.2. Chính sách giá (Price)
3.5.3. Chính sách phân phối (Place)
3.5.4. Chính sách truyền thông Marketing (Promotion)
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan