[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu tìm kiếm thông tin KHCN và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chất

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu tìm kiếm thông tin KHCN và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chất
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU
II. PHẦN TỔNG QUAN
II.1. Phát triển Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
II.1.1. Tình hình phát triển
II.1.2. Tình hình đầu tư và công nghệ của CNHC nước ta
II.1.3. Thị trường các sản phẩm của CNHC
II.1.4. Yêu cầu và triển vọng phát triển của CNHC Việt Nam
II.2.Vấn đề thông tin trong SXKD của CNHC
II.2.1. Tình hình sử dụng và phát triển thông tin của các cơ sở, doanh nghiêp trong ngành
II.2.2. Yêu cầu tìn kiếm thông tin các sản phẩm trong ngành qua mạng Internet
II.3. Giới thiệu về Internet
II.3.1. Định nghĩa về Internet
II.3.2. Khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng Internet
II.3.2.1. internet có một số đặc điểm tiện ích sau đây
II.3.2.2. Các dịch vụ trên internet
II.3.2.3. Tìm tin trên mạng Internet
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
III.1. Xây dựng CSDL về các website về các sản phẩm thuộc CNHC
III.1.1. Đặt vấn đề
III.1.2. Quy ước phân chia các ngành hàng
III.1.3. Phương pháp tập hợp địa chỉ trên mạng của các ngành hàng chính thuộc CNHC
III.1.4. Xây dựng phần mềm chuyên dụng dể tích hợp CSDL về các website về các sản phẩm thuộc CNHC
III.1.4.1. Công nghệ và công cụ sử dụng và tính năng giao diện phần mềm
III.1.4.2. Tích hợp địa chỉ các trang Web cần thiết
III.2. Địa chỉ các trang web trên mạng Internet của các nhóm ngành hàng chính thuộc CNHC
III.2.1. Địa chỉ các trang web trên mạng Internet của các nhóm ngành hàng chính thuộc CNHC
III.2.2. Cách tra cứu và tiện ích
III.2.2.1. Tìm kiếm tổng quát
III.2.2.2. Tìm kiếm nâng cao
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ THẢO LUẬN
IV.1. Kết quả thực hiện Đề tài
IV.2. Vấn đề sử dụng CSDL quản lý đề tài
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC 1: Hướng dẫn cài đặt NET FRAMEWORK
PHỤ LỤC 2: Danh sách các trang web về các sản phẩm thuộc CNHC
[/tomtat]

Bài viết liên quan