[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại.
1.2. Các loại mô hình giao dịch trong Ngân hàng thương mại.
1.3. Mô hình giao dịch một cửa hiện nay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
1.4. Rủi ro trong giao dịch một cửa của Ngân hàng thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY
2.1. Thực trạng áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại Việt Nam hiện nay.
2.2. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy.
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy trong những năm gần đây.
2.4. Thực trạng giao dịch một cửa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy.
2.5. Đánh giá về mô hình giao dịch một cửa của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy.
Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy.
3.2. Một số giải pháp để hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy.
3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan