[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đồ Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đồ Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về dự án đầu tư
1.1.1. Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư
1.1.2. Những yêu cầu khi xem xét cho vay dự án đầu tư
1.2. Những vấn đề chung về thẩm định dự án
1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư
1.2.2. Một số phương pháp thẩm định dự án đầu tư
1.2.3. Sự cần thiết khách quan phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư
1.2.4. Khái niệm chất lượng thẩm định dự án đầu tư
1.2.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư
1.3. Công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại
1.3.1. Quy trình thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại
1.3.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại
1.3.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒ SƠN
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.3. Kết quả hoạt động của Chi nhánh Đồ Sơn những năm gần đây
2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn
2.2.1. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn
2.2.2. Thẩm định dự án “Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp polyeste Đình Vũ – Công ty CP hóa dầu và xơ sợi dầu khí PETROVIETNAM - VINATEX Đình Vũ”
2.3. Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn
2.3.1. Những ưu điểm trong công tác thẩm định dự án đầu tư
2.3.2. Những hạn chế trong công tác thẩm định dự án đầu tư
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác thẩm định dự án
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒ SƠN
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn
3.2.1. Giải pháp về nội dung và phương pháp thẩm định.
3.2.2. Giải pháp lựa chọn chỉ tiêu hiệu quả kinh tế phù hợp nhất.
3.2.3. Thẩm định độ rủi ro và khả năng trả nợ của dự án cần chi tiết hơn
3.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết và phẩm chất đạo đức cho cán bộ thẩm định.
3.2.5. Tạo cơ chế tổ chức điều hành khoa học, hiệu quả.
3.2.6. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin, chất lượng trang thiết bị công nghệ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan