[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
1.1. Khái niệm về dịch vụ ngân hàng điện tử
1.1.2. Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử
1.1.2.1. Ngân hàng qua mạng internet
1.1.2.2. Ngân hàng qua điện thoại
1.1.2.3. Ngân hàng tại nhà
1.1.2.4. Máy rút tiền tự động
1.1.2.5. Máy thanh toán tại các điểm bán hàng
1.1.2.6.Call centre
1.1.3. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng điện tử
1.1.3.1. Lợi ích
1.1.3.2. Hạn chế
1.1.4. Vai trò của dịch vụ ngân hàng điện tử
1.2. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử
1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của ngân hàng điện tử
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử
1.2.4.1. Môi trường kinh tế xã hội
1.2.4.2. Môi trường pháp lý
1.2.4.3. Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và công nghệ
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng NN&PTNT Thăng Long
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Huy động vốn
2.2.2. Sử dụng vốn
2.2.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.3.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
2.2.3.2. Nghiệp vụ thẻ
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012- 2014
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định tính
2.3.1.1. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
2.3.1.2. Mức độ hài lòng của khách hàng
2.3.1.3. Độ chính xác
2.3.1.4. Độ an toàn của dịch vụ ngân hàng điện tử
2.3.1.5. Sự đa dạng của dịch vụ
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ
2.3.2.2. Cơ cấu các loại thẻ mà NHNN&PTNT Chi nhánh Thăng Long phát hành
2.3.2.3. Chính sách về giá
2.3.2.4. Thu nhập từ dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank Thăng Long
2.3.2.5. Thị phần dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng, tốc độ gia tăng thị phần
2.4. Kết quả đạt được
2.4.1. Dịch vụ thẻ
2.4.2. Dịch vụ Internet Banking
2.4.3. Dịch vụ Mobile Banking
2.5. Hạn chế và nguyên nhân
2.5.1. Hạn chế
2.5.1.1. Chất lượng sản phẩm
2.5.1.2. Khả năng liên kết với các công ty thành viên
2.5.1.3. Công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm chưa được thực hiện rầm rộ
2.5.2. Nguyên nhân
2.5.2.1. Công nghệ chưa được đầu tư đúng mức
2.5.2.2. Tập trung thị trường khách hàng cá nhân
2.5.2.3. Đội ngũ nhân viên chưa hiểu rõ về các dịch vụ ngân hàng điện tử
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNTCHI NHÁNH THĂNG LONG.
3.1. Định hướng của ngân hàng NN&PTNTChi nhánh Thăng Long
3.1.1. Định hướng phát triển ngân hàng NNo&PTNT
3.1.2. Triển vọng phát triển của Ngân hàng NN&PTNTChi nhánh Thăng Long
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm
3.2.1.1. Truyền thông trực tiếp
3.2.1.2. Truyền thông online
3.2.2. Phát triển hạ tầng cơ sở và đầu tư các công nghệ hiện đại.
3.2.3. Vấn đề bảo mật thông tin
3.2.4. Phát triển hạ tầng cơ sở
3.2.5. Đa dạng, hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng điện tử
3.2.6. Phát triển dịch vụ Home – banking
3.2.7. Đưa ra những sản phẩm hoàn toàn mới.
3.2.8. Phát triển nguồn nhân lực
3.2.9. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
3.3. Một số kiến nghị đề xuất cho Chính phủ và cơ quan chức năng
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và cơ quan nhà nước
3.3.1.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
3.3.1.2. Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt
3.3.1.3. Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo
3.3.2. Kiến nghị với các Bộ, ngành khác.
3.3.3. Kiến nghị với các doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan