[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng từ năm 2012 - 2013


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng từ năm 2012 - 2013
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2.Mục đích nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Tình hình nghiên cứu của khóa luận
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục khóa luận
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM VÀ Ý NGHĨA KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
1.1. Nhận thức chung về kinh doanh xuất bản phẩm trong nền kinh kinh tế thị trường:
1.1.1. Khái niệm xuất bản phẩm và kinh doanh xuất bản phẩm
1.1.2. Kinh doanh xuất bản phẩm là hoạt động kinh doanh đặc thù
1.1.3. Thành phần cơ cấu mặt hàng xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng
1.1.4.Những khâu nghiệp vụ cơ bản của kinh doanh xuất bản phẩm
1.1.4.2. Tổ chức khai thác mặt hàng xuất bản phẩm
1.1.4.3. Tổ chức liên kết xuất bản sách
1.1.4.4. Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm
1.1.4.5.Tổ chức xúc tiến tiêu thụ
1.2. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm đối với NXB Kim Đồng
1.2.1. Kinh doanh xuất bản phẩm góp phần thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng và phổ biến tri thức một cách sâu rộng
1.2.2. Kinh doanh xuất bản phẩm góp phần quan trọng vào việc tái sản xuất ra các xuất bản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế.
1.2.3. Kinh doanh xuất bản phẩm giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM CỦA NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG NĂM 2012-2013
2.1. Vài nét về Nhà xuất bản Kim Đồng
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của nhà xuất bản Kim Đồng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản Kim Đồng
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của NXB Kim Đồng
2.1.3.1. Chức năng cụ thể
2.1.3.2. Nhiệm vụ
2.1.3.3. Đối tượng phục vụ
2.2. Môi trường kinh doanh
2.2.1. Môi trường chính trị luật pháp
2.2.2. Môi trường kinh tế
2.2.3. Môi trường văn hóa xã hội
2.2.4. Môi trường cạnh tranh
2.3. Vài nét về thị trường sách hiện nay
2.4. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà xuấtbản Kim Đồng:
2.4.1. Tổ chức nghiên cứu nhu cầu thị trường xuất bản phẩm
2.4.1.1.Phương pháp nghiên cứu tại văn phòng
2.4.1.2. Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường
2.4.2.Tổ. chức khai thác mặt hàng xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng
2.4.3.Tổ. chức liên kết xuất bản
2.4.4.Tổ. chức tiêu thụ xuất bản phẩm
2.4.4.1. Các kênh phân phôi của Nhà Xuất bản Kim Đồng
2.4.4.2. Các hình thức tiêu thụ sách tại Nhà xuất bản Kim Đồng
2.4.5. Tổ chức xúc tiến tiêu thụ
2.4.5.1. Tuyên truyền ,quảng cáo
2.4.5.2. Khuyến mại
2.4.5.3. Hội chợ triển lãm
2.4.5.4. Kỹ năng nhân viên bán hàng
2.4.5.5. Dịch vụ chăm sóc khách hàng
2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản trong 2 năm 2012-2013.
2.6. Nhận xét chung
2.6.1. Những thành tích đạt được
2.6.2. Những điểm còn tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
3.1. Những thuận lợi và thách thức của Nhà xuất bản Kim Đồng trong hoạt động thời gian tới
3.1.1. Những thuận lợi của Nhà xuất bản Kim Đồng
3.1.2.Những thách thức của Nhà xuất bản Kim Đồng
3.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Nhà xuất bản
3.3. Một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
3.3.1. Đối với Nhà xuất bản:
3.3.1.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
3.3.1.2. Tăng cường hoạt động các khâu nghiệp vụ
3.3.1.3. Mở rộng thị trường
3.3.1.4. Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm cho thiếu nhi
3.3.1.5. Giảm giá thành sản phẩm
3.3.1.6. Đẩy mạnh các hoạt động tổ chức xúc tiến tiêu thụ
3.3.1.7. Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nhân viên
3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước
3.3.2.2. Mở rộng đầu tư và phát triển
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC ẢNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan