[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ẩm thực của người Tày ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn


[/kythuat]
[tomtat]
Ẩm thực của người Tày ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Đối tuợng, phạm vi và mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu
5. Nguồn tài liệu
6. Đóng góp của đề tài
7. Bố cục
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI TÀY Ở XÃ QUỐC KHÁNH
1.1. Các điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý và tên gọi
1.1.2. Địa hình, địa thế
1.1.3. Khí hậu, thời tiết, thuỷ văn
1.1.4. Thảm thực vật, thế giới sinh vật
1.2. Các điều kiện xã hội
1.2.1. Cấu trúc và phân bố dân cư
1.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
1.3. Đặc trưng văn hoá
1.3.1. Văn hoá vật chất
1.3.2. Văn hoá tinh thần
Chương 2: ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI TÀY Ở XÃ QUỐC KHÁNH
2.1. Đồ ăn, uống truyền thống trong sinh hoạt thường nhật
2.1.1. Nguồn nguyên liệu
2.1.2. Các món ăn, đồ uống đặc trưng
2.2. Đồ ăn, uống truyền thống trong lễ tết, hội hè
2.2.1. Những món ăn, đồ uống đặc trưng trong lễ tết, hội hè
2.2.2. Các thức sử dụng Văn hoá ẩm thực trong lễ tết, hội hè
Chương 3: BIẾN ĐỔI TRONG ẨM THỰC CỦA NGƯỜI TÀY Ở XÃ QUỐC KHÁNH HIỆN NAY
3.1. Xu hướng biến đổi trong ẩm thực
3.1.1. Biến đổi trong nguồn nguyên liệu
3.1.2. Biến đổi trong cách chế biến
3.1.3. Biến đổi trong cách sử dụng
3.2. Nguyên nhân khiến ẩm thực truyền thống biến đổi
3.2.1. Nguyên nhân khách quan
3.2.2. Nguyên nhân chủ quan
3.3. Bảo tồn và khai thác giá trị của ẩm thực truyền thống người Tày trong cuộc sống đương đại
3.3.1. Quan điểm cá nhân
3.3.2. Những giải pháp trước mắt
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan