[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thị trường băng đĩa tại Hà Nội năm 2008


[/kythuat]
[tomtat]
Thị trường băng đĩa tại Hà Nội năm 2008
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG BĂNG ĐĨA VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG BĂNG ĐĨA
1.1 Thị trường băng đĩa.
1.1.1 Khái niệm băng đĩa.
1.1.1.1 Khái niệm.
1.1.1.2 Đặc điểm của băng đĩa.
1.1.1.3 Thành phần mặt hàng băng đĩa.
1.1.1.4 Vai trò của mặt hàng hàng băng đĩa
1.1.2. Thị trường băng đĩa.
1.1.2.1. Khái niệm.
1.1.2.2 Đặc điểm thị trường băng đĩa
1.1.2.3 Sự giống và khác nhau giữa thị trường băng đĩa và các thị trường khác.
1.1.2.4 Các yếu tố cấu thành thị trường băng đĩa.
1.2 Vai trò của thị trường băng đĩa.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BĂNG ĐĨA HÀ NỘI NĂM 2008
2.1 Tổng quan thị trường băng đĩa Hà Nội.
2.1.1 Những yếu tố tác động tới thị trường băng đĩa.
2.1.1.1 Chính trị.
2.1.1.2 Kinh tế.
2.1.1.3 Văn hóa – xã hội.
2.1.2 Tổng quan về thị trường băng đĩa ở Hà Nội.
2.2 Thị trường băng đĩa tại Hà Nội năm 2008.
2.2.1 Mặt hàng băng đĩa.
2.2.1.1 Mặt hàng băng đĩa có sự phong phú về nội dung.
2.2.1.2 Mặt hàng băng đĩa có sự đa dạng về hình thức.
2.2.1.3 Vấn nạn băng đĩa lậu.
2.2.2 Nhu cầu băng đĩa.
2.2.2.1 Nhu cầu băng đĩa xét theo nhóm đối tượng khách hàng.
2.2.2.2 Nhu cầu băng đĩa xét theo nội dung mặt hàng.
2.2.2.3 Nhu cầu băng đĩa xét theo thời gian trong năm.
2.2.3 Cung mặt hàng băng đĩa.
2.2.3.1 Cung mặt hàng băng đĩa là các doanh nghiệp Nhà nước.
2.2.3.2 Cung mặt hàng băng đĩa là các doanh nghiệp tư nhân
2.2.4 Giá cả.
2.2.5 Cạnh tranh:
2.2.5.1. Cạnh tranh về mặt hàng.
2.2.5.2 Cạnh tranh về giá cả
2.2.5.3 Cạnh tranh về thời gian, không gian.
2.2.5.4 Tình hình cạnh tranh về các dịch vụ kèm theo.
2.2.6 Vấn đề quản lý thị trường băng đĩa.
2.2.6.1 Ý nghĩa của việc quản lý thị trường băng đĩa.
2.2.6.2 Các biện pháp quản lý thị trường băng đĩa.
2.2.6.3 Kết quả thanh kiểm tra và xử lý vi phạm.
2.2.7 Nhận xét chung.
2.2.7.1. Những ưu điểm của thị trường băng đĩa tại Hà Nội trong năm 2008.
2.2.7.2. Những tồn tại của thị trường băng đĩa.
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN XUẤT KHẨU
3.1 Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng.
3.2 Về phía các cơ sở sản xuất – kinh doanh băng đĩa.
3.3 Về phía người sử dụng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan