[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ năm 2005 đến nay


[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ năm 2005 đến nay
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: SÁCH GIÁO KHOA VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO KHOA TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
1.1 Nhận thức chung về sách giáo khoa
1.1.1 Khái niệm sách giáo khoa
1.1.2 Qui trình xuất bản sách giáo khoa
1.1.3 Đặc điểm sách giáo khoa
1.1.3.1 Sách giáo khoa là dạng xuất bản phẩm đặc biệt
1.1.3.2 Sách giáo khoa là công cụ tất yếu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
1.1.3.3 Sách giáo khoa tạo nên hiệu quả cao của quá trình học rập và giảng dạy
1.1.3.4 Sách giáo khoa là phương tiện lưu giữ thông tin và truyền tải những kiến thức cơ bản một cách rộng khắp và đồng loạt cho mọi người
1.1.3.5 Sách giáo khoa có tính ổn định tương đối
1.1.4 Phân loại sách giáo khoa
1.1.5 Chức năng của sách giáo khoa
1.1.5.1 Các chức năng liên quan đến học sinh
1.1.5.2 Các chức năng liên quan đến giáo viên
1.1.6 Vai trò của sách giáo khoa trong hệ thống giáo dục đào tạo
1.1.6.1 Sách giáo khoa là công cụ thiết yếu và bắt buộc để học tập và giảng dạy
1.1.6.2 Sách giáo khoa chiếm vị trí trung tâm trong tổ hợp sách trong nhà trường
1.1.6.3 Sách giáo khoa là phương tiện giáo dục trọng yếu nhất trong tổ hợp giảng dạy, học tập.
1.1.6.4 Sách giáo khoa là công cụ giáo dục toàn diện
1.2 ý nghĩa các hoạt động phát hành sách giáo khoa
1.2.1 Đối với xã hội
1.2.2 Đối với Nhà xuất bản Giáo Dục
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO KHOA CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NXBGDVN
2.1.2 Mô hình tổ chức của NXBGDVN hiện nay
2.1.3 Nhiệm vụ của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
2.1.4 Mục tiêu phát triển của NXBGDVN
2.2 Thực trạng phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục từ 2005 đến 2008
2.2.1 Tổ chức nghiên cứu nhu cầu về sách giáo khoa
2.2.2 Xây dựng và thực hiện kế hoạch xuất bản sách giáo khoa
2.2.3 Thực hiện kế hoạch phát hành sách giáo khoa
2.2.3.1 Kết quả phát hành SGK năm học 2008-2009
2.2.3.2 Kênh phân phối SGK của NXBGDVN
2.2.3.3 Xúc tiến tiêu thụ
2.2.4 Nhận xét và đánh giá
2.2.4.1 Đánh giá thực hiện kế hoạch phát hành SGK năm 2008
2.2.4.2 Ưu điểm
2.2.4.3 Hạn chế
CHƯƠNG III: DỰ BÁO XU HƯỚNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO KHOA TẠI NXBGDVN
3.1 Dự báo xu hướng
3.1.1 Dự kiến kế hoạch phát hành SGK năm học 2009-2010
3.1.2 Những vấn đề đặt ra đối với công tác phát hành sách giáo khoa của NXBGDVN.
3.2 Một số ý kiến đề xuất
3.2.1 Về phía nhà nước
3.2.1.1 Nhà nước cần chuẩn hóa nội dung SGK và hoàn thiện chương trình giáo dục quốc gia
3.2.1.2 Nhà nước cần khuyến khích xã hội hóa, xóa bỏ sự độc quyền trong xuất bản và phát hành SGK
3.2.1.3 Trợ giá, tăng chiết khấu đối với các địa phương gặp khó khăn.
3.2.1.4 Các cơ quan quản lý xuất bản cần giải quyết tình trạng có quá nhiều đầu sách tham khảo xoay quanh bộ sách giáo khoa
3.2.1.5 Nhà nước cần tăng cường các biện pháp, chính sách để tổ chức quản lý hoạt động xuất bản, phát hành SGK
3.2.1.6 Bộ Giáo dục- Đào tạo và chính phủ cần kiến nghị lên quốc hội xem xét, điều chỉnh và sửa đổi luật giáo dục 2005 cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước ta hiện nay.
3.2.2 Về phía NXB Giáo dục
3.2.2.1 Về chiến lược sản phẩm
3.2.2.2 Về chiến lược thị trường
3.2.2.3 Về chiến lược đối với tác giả, cộng tác viên
3.2.2.4 Về chiến lược con người
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan