[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chương trình du lịch Con đường di sản thế giới tại thủ đô Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chương trình du lịch Con đường di sản thế giới tại thủ đô Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
6. Cấu trúc khóa luận
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HÀ NỘI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI
1.1. Khái quát chung về Hà Nội
1.1.1. Địa lý, lịch sử, con người
1.1.2. Những giá trị văn hóa đặc sắc
1.2. Khái quát chung về du lịch Hà Nội
1.2.1. Một số điểm tham quan du lịch tại thủ đô Hà Nội
1.2.2. Một số lễ hội truyền thống tại thủ đô Hà Nội
1.2.3. Thực trạng khai thác khách du lịch tại thủ đô Hà Nội
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “ CON ĐƯỜNG DI SẢN THẾ GIỚI TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI”
2.1. Tiêu chí di sản thế giới
2.2. Các tiêu chí xây dựng chương trình du lịch
2.2. Hệ thống di sản văn hóa thế giới tại Hà Nội
2.2.1. Di sản văn hóa phi vật thể Ca Trù
2.2.2. Di sản tư liệu thế giới Bia Tiến Sỹ Văn Miếu
2.2.3. Di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long
2.3. Thực trạng khai thác các di sản văn hóa thế giới tại Hà Nội
2.4. Xây dựng chương trình du lịch “ Con đường di sản thế giới tại thủ đô Hà Nội”
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH” CON ĐƯỜNG DI SẢN THẾ GIỚI TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI”
3.1. Định hướng phát triển du lịch chung của thành phố Hà Nội năm 2020 tầm nhìn tới năm 2030
3.2. Giải pháp phát triển chương trình du lịch “ Con đường di sản thế giới tại thủ đô Hà Nội
3.2.1. Giải pháp về quản lý
3.2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất – hạ tầng du lịch
3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.4. Giải pháp về xúc tiến quảng bá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan