[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình và hệ phương trình


[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình và hệ phương trình
MỤC LỤC
Mở đầu
Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt.
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.
1.1. Hàm đồng biến, nghịch biến.
1.2. Định lý Rolle và một số mở rộng.
1.2.1. Định lý Rolle.
1.2.2. Định lý Rolle với nguyên hàm.
1.2.3. Định lý Rolle trên khoảng vô hạn.
1.3. Định lý Lagrange và định lý Cauchy.
1.4. Hệ hoán vị vòng quanh.
Chương 2: ÁP DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH.
2.1. Ứng dụng định lý Rolle và các hệ quả để giải phương trình.
2.2. Chứng minh sự tồn tại và biện luận số nghiệm của phương trình.
2.3. Áp dụng định lí Lagrange và các hệ quả để xét sự tồn tại nghiệm của phương trình cho trước.
Chương 3: ÁP DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
3.1. Áp dụng định lý Lagrange và các hệ quả để giải hệ phương trình
3.2. Áp dụng định lý Cauchy để giải hệ toán vị vòng quanh n biến
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan