[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lý thuyết polya và ứng dụng


[/kythuat]
[tomtat]
Lý thuyết polya và ứng dụng
MỤC LỤC
Lời cam đoan
Lời nói đầu
1.      Lý thuyết Polya
1.1.           Khái niệm nhóm
1.1.1.     Quan hệ tương đương
1.1.2.     Nhóm con chuẩn tắc và nhóm thường
1.1.3.     Định lý lagrange và các hệ quả
1.2.           Nhóm các phép hoán vị
1.2.1.     Nhóm các phép hoán vị
1.2.2.     Chu trình của hoán vị
1.3.           Bổ đề Burnside
1.3.1.     Tác động nhóm lên một tập
1.3.2.     Vận dụng giải bài toán tô màu
1.4.           Đa thức xích các chỉ số
1.4.1.     Khái niệm đa thức xích chỉ số
1.4.2.     Đa thức xích chỉ số của Cn, Dn, Sn
1.5.           Định lý Polya
2.      Vận dụng định lý Polya
2.1.           Vận dụng định lý Polya trong bài toán tô màu
2.2.           Một vài bài toán tô màu khác
Kết luận và Đề nghị
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan