[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô phỏng sự vỡ nát của 1 cái lon soda rỗng (Simulate the Crushing of an Empty Soda Can)


[/kythuat]
[tomtat]
Mô phỏng sự vỡ nát của 1 cái lon soda rỗng (Simulate the Crushing of an Empty Soda Can)
MỤC LỤC
n  Chương I : Giới thiệu tổng quan về phần mềm Ansys .
n  Chương II : Các bước thực hiện mô phỏng va chạm giữa 1 thanh thép cứng rơi tự do xuống 1 cái lon soda được đặt trên 1 tấm thép cứng .
n  Chương III : Kết luận
n  Chương IV : Lời cảm ơn

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan