[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại
MỤC LỤC
1.      Giới thiệu chung về VCSH
1.1.           Vốn chủ sở hữu là gì ?
1.2.           Vai trò VCSH của ngân hàng.
1.3.           Đặc điểm của VCSH của ngân hàng.
2.      Quy mô vốn chủ sở hữu.
3.      Xác định quy mô VCSH nhằm đảm bảo an toàn.
3.1.           Xác định VCSH trong quan hệ với tiền gửi.
3.2.           Xác định VCSH trong quan hệ với tổng tài sản
3.3.           Xác định VCSH trong quan hệ với tổng tài sản rủi ro.
4.      Hiệu quả sử dụng VCSH
4.1.           Các biện pháp gia tăng VCSH
4.2.           Chí phí của VCC
4.3.           Đo hiệu quả VCSH
5.      Mục tiêu quản trị của vốn chủ sở hữu
6.      Các quy định về an toàn liên quan đến VCSH tại VN
[/tomtat]

Bài viết liên quan