[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hành vi điện hoá của vật liệu điện cực và dung môi trong nguồn điện Lithium


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hành vi điện hoá của vật liệu điện cực và dung môi trong nguồn điện Lithium
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Mở đầu
Phần I. Tổng quan và phương pháp nghiên cứu
I. Đại cương nguồn điện Lithium
I.1. Pin Lithum
I.2. Ắc quy Lithum
I.3. Ắc quy ion Li+
II. Vật liệu cài
II.1. Giới thiệu chung
II.2. Cơ chế cài ion
II.3. Vật liệu spinel LiMn2O4
III. Các Phương pháp nghiên cứu
III.1. Phương pháp quét thế vòng CV(Cyclic voltammetry)
III.1.1. Với hệ thống thuận nghịch
III.1.2. Với hệ thống bất thuận nghịch
III.2. Phương pháp đo phổ tổng trở
III.2.1. Nguyên lý của phổ tổng trở
III.2.2. Mạch tương đương của phổ tổng trở
III.2.3. Biểu diễn phổ tổng trở trên mặt phẳng phức
III.3. Phương pháp đo đường cong phóng điện
III.1.1. Phóng với dòng không đổi
III.1.2. Phóng với điện trở không đổi
Phần II. Thực nghiệm và thảo luận kết quả
I. Quét thế tuần hoàn CV
I.1. Quét trong dung dịch LiClO4
I.2. Tính toán hệ số khuếch tán
I.3. Quét thế tuần hoàn CV trong dung dịch KClO4
II. Đo phổ tổng trở
II.1. Đo tổng trở trong dung dịch LiClO4
II.2. Đo tổng trở trong dung dịch KClO4
III. Đo đường cong phóng nạp
Phần III. Kết luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan