[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số phương pháp giải hệ phương trình bậc hai tổng quát và ứng dụng


[/kythuat]
[tomtat]
Một số phương pháp giải hệ phương trình bậc hai tổng quát và ứng dụng
MỤC LỤC
Lời mở đầu
1.      Các tính chất cơ bản của đa thức và phương trình đại số
1.1.           Một số tính chất của đa thức đại số
1.2.           Phương pháp giải phương trình bậc ba, bậc bốn với hệ số thực
1.2.1.     Phương trình bậc ba
1.2.2.     Phương trình bậc bốn
1.3.           Các hệ Viète cơ bản
1.3.1.     Định lí Viète với phương trình bậc hai
1.3.2.     Định lí Viète với phương trình bậc ba
2.      Một số phương pháp giải hệ bậc hai tổng quát
2.1.           Hệ phương trình bậc hai tổng quát
2.2.           Hệ phương trình đối xứng
2.2.1.     Hệ đối xứng loại I
2.2.2.     Hệ đối xứng loại II
2.3.           Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai
2.4.           Phương pháp giải một số hệ đặc biệt
3.      Một số ứng dụng của hệ phương trình
3.1.           Xây dựng phương trình từ các hệ đối xứng loại II
3.2.           Một số dạng toán và đẳng thức và bất đẳng thức liên quan
3.3.           Một số hệ phương trình và bất phương trình bật hai một ẩn
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan