[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1,5 Tesla trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não giai đoạn cấp tính


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1,5 Tesla trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não giai đoạn cấp tính
File tóm tắt Down tại đây or Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Sơ lược đặc điểm giải phẫu động mạch não
2. Định nghĩa và phân loại nhồi máu não
2.1. Định nghĩa
2.2. Phân chia giai đoạn nhồi máu não:
2.3. Nguyên nhân nhồi máu não
3. Sơ lược về sinh lý bệnh thiếu máu não.
4. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thiếu máu não
4.1. Cắt lớp vi tính
4.2. Cộng hưởng từ trong nhồi máu não cấp tính
4.3. Chụp PET CT
4.4. Chụp mạch máu số hóa, xóa nền (DSA)
4.5. Siêu âm Doppler
4.6. Các thăm dò khác
5. Các phương pháp điều trị thiếu máu não cấp
5.1. Các phương pháp điều trị nhằm tái thông lòng mạch tắc
5.2. Điều trị nội khoa
5.3. Mở hộp sọ giảm áp
6. Tình hình nghiên cứu cộng hưởng từ thiếu máu não trên thế giới và trong nước
6. 1. Tình hình nghiên cứu cộng hưởng từ thiếu máu não trên thế giới
6.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2. Đối tượng nghiên cứu
2.1. Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu
2.2. Tiêu chuẩn loại trừ
3. Cỡ mẫu nghiên cứu
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Thiết kế nghiên cứu
2. Phương tiện nghiên cứu
3. Quy trình chụp CHT nhồi máu não cấp
3.1. Chuẩn bị bệnh nhân
3.2. Quy trình chụp cộng hưởng từ nhồi máu não cấp tính
3.3. Sơ đồ nghiên cứu
4. Một số tiêu chí và cách đánh giá tổn thương thực hiện trong đề tài
4.1. Đánh giá diện nhồi máu
4.2. Đánh giá tắc mạch não trên xung mạch TOF
4.3. Tính toán vùng nguy cơ nhồi máu
4.5. Đánh giá kết quả chụp MRI lần 2
5. Thu thập, xử lý và phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
2. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ nhồi máu não cấp tính
2.1. Phân bố theo thời gian từ khi khởi phát triệu chứng đến chụp CHT
2.2. Vị trí nhồi máu não cấp trên cộng hưởng từ
2.3. Số tổn thương nhồi máu cấp quan sát thấy trên xung khuyếch tán (DW) trên CHT lần 1 (lúc nhập viện)
2.4. Thể tích nhồi máu não ban đầu
2.5. Liên quan giữa thể tích nhồi máu cấp và thời gian từ khi khởi phát đến khi chụp CHT
2.6 Liên quan giữa thang điểm ASPECTS và thể tích vùng nhồi máu ở BN nhồi máu động mạch não giữa
2.7. Vị trí mạch tắc động mạch não
3. Vai trò của CHT trong chẩn đoán và tiên lượng vùng nhồi máu não cấp
3.1. Vai trò chẩn đoán nhồi máu não cấp tính
3.2. Vai trò CHT trong tiên lượng tiến triển của nhồi máu
3.2. Vai trò phối hợp giữa chuỗi xung DW và PW trong đánh giá tiến triển nhồi máu
3.4. Vai trò CHT trong tiên lượng lâm sàng
3.5. Một số đặc điểm chung và đặc điểm hình ảnh CHT nhóm bệnh nhân biến chứng chảy máu não có triệu chứng
3.6. So sánh một số đặc điểm nhóm bệnh nhân tử vong và không tử vong sau 3 tháng
CHƯƠNG 4 :BÀN LUẬN
1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
2. Đặc điểm hình ảnh MRI nhồi máu não cấp tính
3. Vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não
4. Nhận xét các trường hợp biến chứng chảy máu nội sọ sớm
5. So sánh một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân tử vong và nhóm không tử vong sau 3 tháng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan