[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều trị ung thư gan bằng phẫu thuật cắt gan nội soi


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều trị ung thư gan bằng phẫu thuật cắt gan nội soi
MỤC LỤC
A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
B. NỘI DUNG LUẬN ÁN
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Chẩn đoán và điều trị ung thư gan
1.1.1. Chẩn đoán xác định ung thư gan
1.1.2. Các phương pháp điều trị ung thư gan
1.2. Phẫu thuật cắt gan nội soi điều trị ung thư gan
1.2.1. Thuật ngữ và phân loại cắt gan nội soi
1.2.2. Chỉ định cắt gan nội soi
1.2.3. Kỹ thuật cắt gan nội soi
1.2.4. Kết quả cắt gan nội soi điều trị ung thư gan
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế và mẫu nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu lâm sàng và cận lâm sàng
2.2.3. Phương pháp phẫu thuật cắt gan nội soi
2.2.4. Kết quả phẫu thuật và một số yếu tố liên quan
2.2.5. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
3.1.1. Triệu chứng thực thể
3.1.2. Nồng độ AFP
3.1.3. Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng
3.2. Một số đặc điểm bệnh nhân ung thư gan được chỉ định cắt gan nội soi
3.2.1. Thể trạng chung của bệnh nhân
3.2.2. Chức năng gan
3.2.3. Vị trí khối u gan
3.2.4. Kích thƣớc và số lƣợng u
3.2.5. Giai đoạn u
3.3. Kỹ thuật cắt nội soi
3.3.1. Loại cắt gan
3.3.2. Kỹ thuật nội soi
3.3.3. Kỹ thuật cắt gan
3.3.5. Tỷ lệ và nguyên nhân chuyển mổ mở
3.4. Kết quả phẩu thuật và một số yếu tố liên quan
3.4.1. Kết quả trong mổ
3.4.2. Kết quả sớm
3.4.3. Kết quả xa
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN
4.1. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
4.2. Một số đặc điểm bệnh nhân ung thư gan được chỉ định cắt gan nội soi
4.2.1. Thể trạng chung của bệnh nhân
4.2.2. Chức năng gan
4.2.3. Vị trí khối u
4.2.4. Kích thước và số lượng u
4.2.5. Giai đoạn u
4.3. Kỹ thuật cắt nội soi
4.3.1. Loại cắt gan
4.3.2. Kỹ thuật nội soi
4.3.3.Phương pháp kiểm soát cuống gan và kỹ thuật cắt gan
4.3.4. Tỷ lệ chuyển mổ mở và nguyên nhân
4.4. Kết quả phẩu thuật và một số yếu tố liên quan
4.4.1. Trong mổ
4.4.2. Kết quả sớm
4.4.3. Kết quả xa
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
[/tomtat]

Bài viết liên quan