[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nồng độ Beta-Crosslaps, hormone tuyến cận giáp huyết thanh ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nồng độ Beta-Crosslaps, hormone tuyến cận giáp huyết thanh ở bệnh nhân bệnh thận mạn
MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình, biểu đồ, sơ đồ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
4. Đóng góp của luận án
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về bệnh thận mạn
1.2. Loạn dưỡng xương do thận
1.3. Hormone tuyến cận giáp- cường tuyến cận giáp thứ phát do bệnh thận mạn
1.4. Dấu ấn sinh học hủy xương beta-crosslaps
1.5. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước về vai trò của beta-crosslaps và hormone tuyến cận giáp ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu
3.3. Nồng độ beta-crosslaps huyết thanh và hormone tuyến cận giáp ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối
3.4. Tương quan giữa beta-crosslaps và hormone tuyến cận giáp với các yếu tố ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Nồng độ beta-crosslaps huyết thanh và hormone tuyến cận giáp ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối
4.2. Tương quan giữa beta-crosslaps huyết thanh, hormone tuyến cận giáp với các yếu tố ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Danh mục các công trình khoa học liên quan đã công bố
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
[/tomtat]

Bài viết liên quan