[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại tỉnh Lào Cai


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại tỉnh Lào Cai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Lịch sử phát hiện bệnh
1.1.1. Tên gọi của bệnh
1.1.2. Khái niệm về bệnh
1.1.3. Lịch sử phát hiện bệnh
1.1.4. Bệnh Lở mồm long móng trên thế giới
1.1.5. Bệnh LMLM ở Việt Nam
1.2. Tình hình dịch LMLM tại tỉnh Lào Cai từ 2009 - 2014
1.3. Vi rút Lở mồm long móng
1.3.1. Hình thái và cấu trúc
1.3.2. Đặc tính di truyền, cấu trúc gen và kháng nguyên của vi rút LMLM
1.3.3. Đặc tính kháng nguyên
1.3.4. Các điểm quyết định kháng nguyên
1.3.5. Tiến hóa của vi rút LMLM
1.3.6. Đặc tính nuôi cấy vi rút LMLM trên tổ chức tế bào
1.4. Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh LMLM
1.4.1. Nguồn dịch
1.4.2. Động vật cảm thụ
1.4.3. Đường xâm nhập
1.4.4. Cơ chế sinh bệnh
1.4.5. Chất chứa vi rút
1.4.6. Con đường và phƣơng thức truyền lây
1.4.7. Lứa tuổi mắc bệnh
1.4.8. Tỷ lệ ốm và chết
1.5. Miễn dịch trong bệnh LMLM
1.6. Triệu chứng và bệnh tích ở trâu, bò
1.6.1. Triệu chứng
1.6.2. Bệnh tích
1.7. Chẩn đoán
1.7.1. Chẩn đoán lâm sàng
1.7.2. Chẩn đoán phòng thí nghiệm
1.8. Phòng bệnh LMLM
1.8.1. Vệ sinh phòng bệnh
1.8.2. Vắc xin phòng bệnh
Chương 2 NỘI DUNG, VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Vật liệu nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp lấy mẫu máu
2.4.2. Phương pháp lấy mẫu biểu mô
2.4.3. Phương pháp 3ABC - ELISA phát hiện kháng thể nhiễm tự nhiên
2.4.4. Thiết kế thí nghiệm xác định tình hình nhiễm vi rút tự nhiên
2.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh LMLM ở trâu, bò tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2014
3.1.1. Tình hình dịch LMLM tại tỉnh Lào Cai từ 2009 - 2014
3.1.2. Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh LMLM tại tỉnh Lào Cai từ năm 2009 - 2014
3.1.3. Thời gian lưu hành bệnh LMLM ở trâu, bò tại tỉnh Lào Cai
3.1.4. Lứa tuổi mắc bệnh
3.1.5: Tỷ lệ trâu, bò chết do mắc bệnh LMLM trong các ổ dịch
3.2. Xác định tỷ lệ dương tính huyết thanh học đối với các kháng nguyên phi cấu trúc 3ABC, đánh giá theo tỷ lệ mang trùng do nhiễm khuẩn vi rút tự nhiên ở trâu, bò
3.2.1. Tỷ lệ dương tính huyết thanh 3ABC trên trâu, bò ở tỉnh Lào Cai từ năm 2009 - 2014
3.2.2. Tỷ lệ dương tính huyết thanh 3ABC trên trâu, bò tại huyện Si Ma Cai
3.2.3. Diễn biến tỷ lệ nhiễm vi rút tự nhiên tại một điểm
3.3. Định type vi rút gây bệnh LMLM ở trâu, bò tỉnh Lào Cai
3.4. Xác định loại vắc xin phòng bệnh LMLM phù hợp cho trâu, bò trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
3.5. Bản đồ dịch tễ bệnh LMLM ở trâu, bò tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2014
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan