[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em nhiễm HIV


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em nhiễm HIV
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Một số nét chính về hình ảnh đại dịch HIV/AIDS trên thế giới
1.1.2. Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam
1.2. Cấu trúc, sự xâm nhập và nhân lên của HIV
1.2.1. Cấu trúc của HIV
1.2.2. Sự xâm nhập vào tế bào và nhân lên của HIV trong cơ thể người
1.3. Những thay đổi miễn dịch của cơ thể khi nhiễm HIV/AIDS
HIV chủ yếu tác động lên các đáp ứng miễn dịch tế bào.
1.3.1. Quá trình vi rút tấn công hệ miễn dịch
1.3.2. Quá trình phản ứng của hệ miễn dịch cơ thể khi nhiễm HIV
1.3.3. Những thay đổi miễn dịch khi AIDS xuất hiện
1.4. Các xét nghiệm chẩn đoán HIV
1.4.1. Các phương pháp xét nghiệm phát hiện HIV
1.4.2. Xét nghiệm đánh giá tình trạng miễn dịch
1.4.3. Định lượng RNA – HIV trong huyết tương
1.5. Chẩn đoán, phân loại giai đoạn lâm sàng và miễn dịch ở trẻ nhiễm HIV/AIDS
1.5.1. Chẩn đoán nhiễm HIV ở trẻ em
1.5.2. Phân loại giai đoạn nhiễm HIV
1.6. Căn nguyên viêm phổi ở trẻ HIV/AIDS
1.7. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi ở trẻ HIV/AIDS
1.7.1. Biểu hiện các triệu chứng lâm sàng
1.7.2. Triệu chứng cận lâm sàng
1.7.3. Xét nghiệm vi khuẩn, vi rút, lao, nấm và PJP
1.8. Chẩn đoán và điều trị viêm phổi ở trẻ HIV/AIDS
1.8.1. Chẩn đoán xác định viêm phổi
1.8.2. Chẩn đoán phân biệt
1.8.3. Chẩn đoán nguyên nhân
1.8.4. Điều trị viêm phổi ở trẻ HIV/AIDS
1.9. Một số yếu tố liên quan đến tử vong viêm phổi ở trẻ HIV/AIDS
1.9.1. Tuổi
1.9.2. Tình trạng suy dinh dưỡng
1.9.3. Tình trạng suy hô hấp
1.9.4. Tình trạng sử dụng kháng sinh
1.9.5. Tình trạng suy giảm miễn dịch, tải lượng HIV và NTCH
1.10. Các nghiên cứu gần đây về viêm phổi và NTCH ở trẻ HIV/AIDS
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp chọn mẫu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
2.4.2. Các biến số lâm sàng
2.4.3. Các biến số cận lâm sàng
2.4.4. Đánh giá kết quả điều trị
2.4.5. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
3.1.1. Tuổi và giới
3.1.2. Theo địa dư
3.1.3. Tỷ lệ được điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội bằng Cotrimoxazol (CMX) trước nhập viện
3.1.4. Triệu chứng lâm sàng khi vào viện
3.1.5. Một số biểu hiện cận lâm sàng khi vào viện
3.2. Tác nhân viêm phổi
3.3. Đặc điểm lâm sàng và miễn dịch theo tác nhân viêm phổi
3.3.1. Đặc điểm lâm sàng theo số tác nhân viêm phổi
3.3.2. Đặc điểm suy giảm miễn dịch
3.3.3. Đặc điểm tải lượng HIV
3.4. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi bệnh nhi
4.1.2. Giới
4.1.3. Địa dư
4.1.4. Điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội bằng Cotrimoxazol (CMX) trước khi đến viện.
4.1.5. Thời gian mắc bệnh và các biểu hiện lâm sàng khi vào viện
4.2. Căn nguyên
4.3. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và miễn dịch theo căn nguyên viêm phổi/HIV
4.3.1. Lâm sàng theo căn nguyên
4.3.2. Hình ảnh XQ phổi theo căn nguyên
4.3.3. Đặc điểm SGMD và tải lượng vi rút HIV theo căn nguyên
4.4. Các yếu tố liên quan đến tử vong do viêm phổi ở trẻ HIV/AIDS
4.4.1. Kết quả điều trị
4.4.2. Ngày điều trị trung bình
4.4.3. Tình hình sử dụng kháng sinh của đối tượng nghiên cứu
4.4.4. Liên quan giữa tình trạng SDD với tỉ lệ tử vong
4.4.5. Liên quan giữa tình trạng suy hô hấp và SpO2 khi vào viện với kết quả điều trị
4.4.6. Liên quan giữa suy giảm miễn dịch với tỉ lệ tử vong
4.4.7. Liên quan giữa tải lượng HIV với tỉ lệ tử vong
4.4.8. Liên quan giữa căn nguyên với tỉ lệ tử vong
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan