[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế hệ thống nối lưới nguồn năng lượng mặt trời sử dụng cho căn hộ


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế hệ thống nối lưới nguồn năng lượng mặt trời sử dụng cho căn hộ
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
MỞ ĐẦU
MỤC LỤC
Ý NGHĨA CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
1.1. NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
1.1.1. Khái niệm năng lượng tái tạo
1.1.2. Phân loại năng lượng tái tạo
1.2. NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
1.2.1. Khái niệm năng lượng Mặt trời
1.2.2. Vai trò và lợi ích của năng lượng mặt trời
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
1.3.1. Các phương pháp khai thác
1.3.2. Các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
1.4. PHẠM VI, MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.4.1. Phạm vi nghiên cứu
1.4.2. Mục tiêu của đề tài
1.4.3. Nội dung nghiên cứu
1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHưƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI
2.1. MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI
2.1.1. Sơ đồ khối hệ thống
2.1.2. Ý nghĩa của các khối trong sơ đồ
2.2. PIN MẶT TRỜI (PV – Photovoltaic)
2.3. ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
2.3.1. Thông số kỹ thuật
2.3.2. Sơ đồ nguyên lý chung
2.3.3. Bộ chuyển đổi DC – DC
2.3.4. Bộ chuyển đổi DC – AC
2.4. MẠCH ĐIỀU KHIỂN
2.4.1. Vi điều khiển MEGA8
2.4.2. Mạch giao tiếp với máy tính
2.4.3. Các mạch phụ trợ
2.5. THÔNG SỐ CÁC LINH KIỆN (Bảng 2.5)
2.6. PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN
2.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI
3.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI
3.2. ĐỒNG BỘ HÓA LƯỚI
3.2.1. Hòa đồng bộ hệ thống mặt trời với lưới
3.2.2. Hiện tượng ốc đảo và cách khắc phục
3.3. TÌM HIỂU CÔNG SUẤT TỐI ĐA CỦA HỆ THỐNG PV
3.4. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI
3.4.1 Mở đầu
3.4.2. Công suất tác dụng và công suất phản kháng một pha trên hệ qui chiếu ảo 2 trục
3.4.3. Cấu trúc mạch điều khiển công suất
3.4.4. Kết quả mô phỏng
3.4.5. Nhận xét và kết luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan