[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Về giả thuyết ABC và một số ứng dụng


[/kythuat]
[tomtat]
Về giả thuyết ABC và một số ứng dụng
MỤC LỤC
Mở đầu
1.      Các kiến thức chuẩn bị
1.1.           Idael và Radical
1.2.           Phép lấy đạo hàm
1.3.           Định lý Mason
1.4.           Một vài ứng dụng của định lý Mason
2.      Giả thuyết abc và một số ứng dụng
2.1.           Giả thuyết abc
2.2.           Một số ứng dụng của giả thuyết abc
2.3.           Giả thuyết abc đồng dư
2.4.           Một số hệ quả khác của giả thuyết abc
2.4.1.     Số lý thừa hoàn hảo
2.4.2.     Phương trình Fermat tổng quát
2.4.3.     Giả thuyết Erdos – Woods
2.4.4.     Bài toán Warings
2.4.5.     Bài toán P. Erdos
2.4.6.     Mạnh hơn giả thuyết abc. Ước lớn tốt nhất có thể?
2.4.7.     Giả thuyết abc dạng tượng minh
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan