[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình xếp hạn tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình xếp hạn tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍNH DỤNG
1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng
1.2. Mục đích của xếp hạng tín dụng
1.3. Đặc điểm và đối tượng xếp hạng tín dụng
1.4. Các nhân tố cần được xem xét khi xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
1.5. Các phương pháp xếp hạng tín dụng
1.6. Quy trình xếp hạng tín dụng
Chương 2: KINH NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TIỄN XẾP HẠNG TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM
3.1. Lựa chọn mô hình
3.2. Định nghĩa doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản
3.3. Lựa chọn biến số
3.4. Chọn mẫu
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.6. Lựa chọn ô hình xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
3.7. Các kiến nghị nằm phát huy vai trò và đổi mới phương pháp xếp hạng tín dụng hiện nay ở Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan