[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tổng hợp tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tổng hợp tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGẬP ÖNG ĐÔ THỊ, GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP VÀ MÔ HÌNH TÍNH TIÊU THOÁT NƯỚC
1.1 Ngập lụt và các giải pháp chống ngập cho một số thành phố
1.2 Mô hình toán tính tiêu nước đô thị
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH DELTA-P NỐI GHÉP THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG VỚI THỦY LỰC SÔNG KÊNH
2.1 Môđun thủy lực trong sông kênh
2.2 Môđun thủy lực dõng chảy trong đường ống
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG DELTA-P MÔ PHỎNG SÔNG KÊNH TP HỒ CHÍ MINH VÀ CỐNG LƯU VỰC TÂN HOÁ-LÒ GỐM
3.1 Tình hình ngập Öng ở tp hồ chí minh
3.2 Mô hình thủy lực sông kênh
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
[/tomtat]

Bài viết liên quan