[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số kỹ thuật ứng dụng để lắp ráp hệ gen với dữ liệu trình tự ngắn trong tin sinh học


[/kythuat]
[tomtat]
Một số kỹ thuật ứng dụng để lắp ráp hệ gen với dữ liệu trình tự ngắn trong tin sinh học
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾTCỦA BÀI TOÁN LẮP RÁP TRÌNH TỰ GEN
1.1 Bài toán lắp ráp trình tự gen
1.2. Định dạng cơ sở dữ liệu và những sai số thường gặp trong bài toán lắp ráp
1.3. Ứng dụng của công nghệ đọc trình tự gen
Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT LẮP RÁP HỆ GEN VỚI DỮ LIỆU TRÌNH TỰ ĐOẠN NGẮN TRONG TIN SINH HỌC
2.1. Thuật toán Overlap Layout Consensus (OLC)
2.2. Thuật toán sử dụng Đồ thị De Bruijn
2.3. Thuật toán Short Sequence Assembler (SSA)
2.3.1. Giới thiệu về thuật toán SSA
2.3.2. Sửa lỗi
2.3.3. Xây dựng Overlap graph
2.3.3.1. Bảng băm
2.3.3.2 Xây dựng cạnh trên Overlap graph
2.3.3.3. Hạn chế cạnh bắc cầu
2.3.3.4. Rút gọn các tuyến ghép
Chương 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN SSA
3.1. Yêu cầu đầu vào và đầu ra của thuật toán
3.2. Đánh giá thuật toán và Kết quả thí nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan