[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu nghiên cứu trường từ vựng chỉ tình cảm, thái độ trong thời xa vắng

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu nghiên cứu trường từ vựng chỉ tình cảm, thái độ trong thời xa vắng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Vài nét về tác giả Lê Lựu và tác phẩm “Thời xa vắng”
1.2. Các khái niệm cơ sở
1.2.1. Từ và từ tiếng Việt
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Đặc điểm
1.2.2. Sự kết hợp từ
1.2.3. Nét nghĩa
1.2.4. Cụm từ
1.2.5 Trường nghĩa
1.2.5.1. Trường nghĩa biểu vật
1.2.5.2. Trường nghĩa biểu niệm
1.2.5.3. Trường nghĩa liên tưởng
1.2.5.4. Hiện tượng chuyển trường nghĩa
1.2.6. Nghĩa của từ trong hoạt động
1.2.6.1. Sự hiện thực nghĩa của từ
1.2.6.2. Sự chuyển nghĩa của từ
1.2.7. Nhóm từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ trong tiếng Việt
1.2.7.1. Khái niệm
1.2.7.2. Đặc điểm
1.3. Tiểu kết..
Chương 2. TRƯỜNG TỪ VỰNG CHỈ TÌNH CẢM, THÁI ĐỘ TRONG “THỜI XA VẮNG”
2.1. Khái quát về từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ trong “Thời xa vắng”
2.1.1. Phân loại theo từ loại
2.1.1.1. Danh từ - ngữ danh từ
2.1.1.2. Động từ - ngữ động từ
2.1.1.3. Tính từ - ngữ tính từ
2.1.2. Phân loại theo ngữ nghĩa
2.1.2.1. Từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ tích cực
2.1.2.2. Từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ tiêu cực
2.1.2.3. Từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ không đánh giá được theo tiêu chí [± tích cực]
2.1.3. Phân loại theo phong cách sử dụng
2.2. Các nét nghĩa tiêu biểu và điển hình của từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ trong “Thời xa vắ ng”
2.2.1. Nét nghĩa trung tâm
2.2.2. Nét nghĩa phụ
2.2.3. Ẩn dụ hóa
2.2.4. Hiện tượng chuyển nghĩa
2.2.4.1. Các kiểu chuyển nghĩa
2.2.4.2. Các phương thức chuyển nghĩa
2.3. Từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ trong “Thời xa vắng”: những sáng tạo riêng của Lê Lựu
2.3.1. Từ mới
2.3.2. Nghĩa mới
2.4. Tiểu kết.
Chương 3. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪ NGỮ CHỈ TÌNH CẢM, THÁI ĐỘ TRONG “THỜI XA VẮNG”
3.1. Giá trị của ngôn từ trong khắc họa tính cách nhân vật và hoàn cảnh xuất hiện của nhân vật
3.2. Những biểu hiện của việc sử dụng ngôn từ của Lê Lựu trong khắc họa tính cách nhân vật
3.2.1. Mật độ từ ngữ trong diễn tiến cốt truyện
3.2.2. Từ ngữ xuất hiện nổi trội
3.2.3. Sự xuất hiện nổi trội của các nét nghĩa có trong từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ ở “Thời xa vắng”
3.2.4. Sự phân bố của từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ ở nhân vật Sài
3.2.5. Đặc điểm phong cách ngôn ngữ Lê Lựu, xét từ góc độ sử dụng từ ngữ chỉ tình cảm, thái độ
3.3. Tiểu kết
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan