[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thủy văn diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông Sê San

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thủy văn diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông Sê San
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: ĐIỂM TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG SESAN
1.1. Đặc điểm chung lưu vực sông Sesan
1.2. Đặc điểm địa hình, địa chất thổ nhưỡng, thảm thực vật
1.2.1. Địa hình
1.2.2. Địa chất, thổ nhưỡng
1.3. Kinh tế - Xã hội
1.3.1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum
1.3.2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai
1.4. Đặc điểm khí tượng:
1.4.1. Nhiệt độ không khí
1.4.2. Độ ẩm không khí
1.4.3. Mưa
1.4.4. Gió
1.4.5. Bốc hơi
1.5. Chế độ thủy văn lưu vực sông Sê San
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THUỶ VĂN TÍNH TOÁN ĐIỀU KIỆN BIÊN CHO VIỆC MÔ HÌNH HOÁ LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN
2.1. Thiết lập mô hình thủy văn MIKE – NAM
2.1.1. Giới thiệu mô hình
2.1.2. Xác định và tính toán diện tích các tiểu lưu vực khu vực nghiên cứu
2.1.3. Tính toán mưa dòng chảy bằng mô hình Mike – Nam
2.1.4. Tính toán dòng chảy các tiểu lưu vực
2.2. Thiết lập mô hình HEC RESSIM
2.2.1. Giới thiệu mô hình
2.2.2. Thiết lập mạng lưới sông và hồ chứa
2.2.3. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình
2.2.4. Mô phỏng cắt lũ thử nghiệm
2.2.4.1. Nhập các thông số kỹ thuật của hồ chứa thuỷ điện
2.2.4.2. Mô phỏng cắt lũ thử nghiệm năm 2001 và năm 2002
2.2.5. Mô phỏng cắt lũ với các tần suất thiết kế
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN LŨ TRÊN HỆ THỐNG SÔNG SESAN
3.1. Giới thiệu về mô hình thủy lực MIKE 11
3.2. Trình tự áp dụng các mô hình giải quyết bài toán tính toán lũ cho lưu vực
3.3. Thiết lập mô hình lưu vực dùng mô hình toán
3.4. Xử lý các điều kiện biên cho mô hình
3.4.1. Các điều kiện biên thượng lưu
3.4.2. Các điều kiện biên hạ lưu
3.4.3. Nút kiểm tra
3.5. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình
3.5.1. Hiệu chỉnh mô hình thủy lực
3.5.2. Kiểm định mô hình thủy lực
3.6. Diễn toán lũ và đánh giá các phương án điều tiết hệ thống hồ chứa đến dòng chảy hạ lưu
3.7. Nguyên tắc và yêu cầu vận hành đối với hệ thống hồ chứa trên hệ thống sông Sê San.
3.7.1. Nguyên tắc điều tiết vận hành các hồ điều tiết lũ
3.7.2. Nguyên tắc chung cho phối hợp vận hành giảm lũ cho hạ lưu của các hồ YaLy
3.7.3. Vận hành đảm bảo an toàn công trình
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan