[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp hàm phạt điểm trong giải bài toán cân bằng giả đơn điệu

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp hàm phạt điểm trong giải bài toán cân bằng giả đơn điệu
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: BÀI TOÁN CÂN BẰNG
1.1. Các kiến thức cơ bản
1.2. Bài toán cân bằng
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP HÀM PHẠT ĐIỂM TRONG
2.1. Phương pháp hàm phạt điểm trong ([2])
2.2. Hàm toán phương logarit ([3])
2.3. Mô tả thuật toán và sự hội tụ ([3])
2.4. Thuật toán bỏ qua sự điều kiện ([3])
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG
3.1. Bài toán bất đẳng thức biến phân ([3])
3.2. Thuật toán điểm gần kề giải bài toán ([3])
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan