[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp Halpern tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp Halpern tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Một số khái niệm của không gian Hibert
1.2. Một số tính chất của toán tử
1.3. Bài toán tìm điểm bất động
1.4. Phương pháp lặp Solodov -  Svaiter giải phương trình 0 Tx
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP HALPERN VÀ CẢI BIÊN
2.1. Phương pháp HALPERN tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn
2.2. Phương pháp xấp xỉ mềm
2.3. Phương pháp HALPERN cải biên
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan