[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra thành phần loài cây thuốc ở vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra thành phần loài cây thuốc ở vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Điều kiện tự nhiên – xã hội vùng nghiên cứu
1.2. Tình hình nghiên cứu cây thuốc trên thế giới và Việt Nam
Chương 2. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đa dạng về thành phần loài cây thuốc
3.2. Dạng sống của cây thuốc
3.3. Thực vật có giá trị bảo tồn
3.4. Đa dạng về giá trị cây thuốc của VQG Lò Gò – Xa Mát
3.5. Bộ sưu tập mẫu thực vật cây thuốc VQG Lò Gò – Xa Mát
3.6. Một số cây thuốc được sử dụng phổ biến ở VQG Lò Gò – Xa Mát
3.7. Thảo luận
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan