[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sai số của kỹ thuật quét gam-ma phân đoạn bằng phương pháp ngẫu nhiên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sai số của kỹ thuật quét gam-ma phân đoạn bằng phương pháp ngẫu nhiên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC KỸ THUẬT GAM-MA THỤ ĐỘNG
1.1 Tổng quan về các kỹ thuật gam-ma thụ động
1.2 Kỹ thuật chụp cắt lớp gam-ma TGS
1.3 Kỹ thuật quét gam-ma phân đoạn SGS
Chương 2: KỸ THUẬT QUÉT GAM-MA PHÂN ĐOẠN VÀ ĐÁNH GIÁ SAI SỐ THEO MÔ PHỎNG
2.1 Kỹ thuật quét gam-ma phân đoạn.
2.2 Đánh giá sai số hệ thống
2.3 Tính toán giá trị sai số bằng phương pháp ngẫu nhiên.
2.3.1 Gieo một nguồn ngẫu nhiên vào một phân đoạn
2.3.2 Gieo nhiều nguồn ngẫu nhiên vào một phân đoạn
2.3.3 Trường hợp tổng quát gieo nhiều nguồn vào thùng phóng xạ
Chương 3: XÂY DỰNG HỆ ĐO THỰC NGHIỆM
3.1 Cơ sở thực nghiệm
3.2 Cấu tạo của thiết bị thí nghiệm
3.2.1 Máy đơn kênh Ludlum thế hệ 2200
3.2.2 Đầu dò nhấp nháy thế hệ 44 -10
3.2.3 Giá đỡ và ống chuẩn trực chì
3.2.4 Hệ nâng thùng rác thải phóng xạ
3.2.5 Hệ quay và thùng rác thải
3.2.6 Bộ nguồn sử dụng trong quá trình đo đạc
Chương 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, SAI SỐ TRONG CÁC THÍ NGHIỆM VỚI HỆ ĐO SGS BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGẪU NHIÊN VÀ BÌNH LUẬN
4.1 Khảo sát định tính khả năng quét gam-ma của hệ đo SGS với nguồn và chất độn không đồng nhất
4.1.1 Các bước tiến hành
4.1.2 Kết quả thí nghiệm
4.1.3 Đánh giá và bình luận
4.2 Khảo sát sai số của phương pháp SGS do phân bố của nguồn
4.2.1 Các bước tiến hành
4.2.2 Xác định hệ số hấp thụ tuyến tính μ của cát sử dụng với nguồn Cs137
4.2.3 Xác định hệ số α và công thức tính sai số
4.2.4 Kết quả thực nghiệm với K = 87 cm
4.2.5 Kết quả thực nghiệm với K = 116 cm
4.2.6 Đánh giá và bình luận
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan