[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học thơ đường ở trường phổ thông theo hướng tích cực

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học thơ đường ở trường phổ thông theo hướng tích cực
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN DẠY VÀ HỌC THƠ ĐƯỜNG 14 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
1.1. Vài nét về thơ Đường
1.1.1. Khái niệm, phân loại:
1.1.2. Các quy tắc sáng tác thơ:
1.2. Tính tích cực trong dạy học nói chung và trong dạy học thơ Đường:
1.2.1. Tính tích cực trong dạy học
1.2.2. Tính tích cực trong dạy học thơ Đường:
Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THƠ ĐƯỜNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
2.1. Đọc sáng tạo văn bản:
2.1.1. Vấn đề đọc sáng tạo trong dạy học Văn:
2.1.2. Biện pháp đọc sáng tạo các tác phẩm thơ Đường:
2.2. Khảo sát, sưu tầm, so sánh các bản dịch:
2.2.1. Nghệ thuật dịch thơ Đường:
2.2.2. Khảo sát, sưu tầm, so sánh các bản dịch:
2.3. Xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở
2.3.1. Câu hỏi gợi mở trong dạy học Văn:
2.3.2. Câu hỏi gợi mở khi dạy các tác phẩm thơ Đường
2.3.2.1. Gợi mở, khám phá thi đề
2.3.2.2. Gợi mở, khám phá thi tứ:
2.3.2.3. Gợi mở, khám phá thi ý:
Chương 3: THỰC NGHIỆM GIẢNG DẠY THƠ ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
3.1. Việc dạy và học thơ Đường ở trường Phổ thông hiện nay
3.1.1. Về chương trình sách giáo khoa:
3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của việc dạy và học thơ Đường:
3.2. Thực nghiệm giảng dạy thơ Đường ở trường Phổ thông:
3.2.1. Mục đích, yêu cầu, nội dung thực nghiệm:
3.2.1.1. Mục đích
3.2.1.2. Yêu cầu
3.2.1.3. Nội dung
3.2.2. Thiết kế giáo án thực nghiệm:
3.2.2.1. Chương trình ngữ văn Trung học cơ sở:
3.2.2.2. Chương trình Ngữ Văn Trung học phổ thông
3.2.3. Tổ chức dạy học thực nghiệm:
3.2.3.1. Địa điểm và thời gian thực nghiệm
3.2.3.2. Kết quả thực nghiệm
3.2.3.3. Nhận xét, đánh giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan