[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc trưng truyện ngắn Sơn Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc trưng truyện ngắn Sơn Nam
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
Chương 1: CẢM HỨNG VỀ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGAN SƠN NAM
1.1. Cảm hứng về thiên nhiên
1.1.1. Thiên nhiên đầy cam go, bất trắc
1.1.2. Thiên nhiên trù phú, ưu đãi con người
1.2. Cảm hứng về con người
1.2.1. Con người nghĩa khí, hào hiệp
1.2.2. Con người yêu quê hương, đất nước
Chương 2: KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN NGAN SƠN NAM
2.1. Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Sơn Nam
2.1.1. Không gian sông rạch Nam Bộ
2.1.2. Không gian chợ búa
2.1.3. Không gian tâm tưởng
2.2. Thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Sơn Nam
2.2.1. Thời gian lịch sử
2.2.2. Thời gian tâm lý
2.2.3. Thời gian sự kiện
Chương 3: NGÔN TỪ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRONG TRUYỆN NGẮN SƠN NAM.
3.1. Ngôn ngữ nhân vật
3.2. Ngôn ngữ người kể chuyện
3.3. Giọng điệu
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan