[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Gợi động cơ và hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian

[/kythuat]
[tomtat]
Gợi động cơ và hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GỢI ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG THPT
1.1. Nhiệm vụ dạy học môn Toán ở trường phổ thông
1.1.1. Truyền thụ những tri thức, kĩ năng toán học và kĩ năng vận dụng toán học vào đời sống
1.1.2. Phát triển năng lực trí tuệ chung
1.1.3. Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và thẩm mĩ
1.1.4. Đảm bảo chất lượng phổ cập đồng thời với phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu
1.2. Những thành tố cơ sở của phương pháp dạy học môn Toán
1.2.1. Động cơ học tập
1.2.2. Hứng thú học tập
1.3. Thực tiễn dạy học “Tọa độ trong không gian” ở trường THPT
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: BIỆN PHÁP GỢI ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
2.1. Biện pháp 1 : Tổ chức học hợp tác để kích thích học sinh dạy lẫn nhau, chia sẻ suy nghĩ trong học tập
2.1.1. Cơ sở của biện pháp
2.1.2. Cách triển khai biện pháp
2.1.3. Bài soạn minh họa
2.2. Biện pháp 2: Tạo ra những dự án học tập để học sinh tham gia một cách tích cực, hứng thú
2.2.1. Cơ sở của biện pháp
2.2.2. Cách thực hiện biện pháp
2.2.3. Bài soạn minh họa
2.3. Biện pháp 3: Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để tạo ra không khí học tập sôi nổi thông qua việc lựa chọn và phân tích các phương án lựa chọn
2.3.1. Cơ sở của biện pháp
2.3.2. Các bước thực hiện biện pháp
2.3.3. Giáo án minh họa
2.4. Biện pháp 4: Tạo ra những tình huống mở để học sinh trao đổi, thảo luận sôi nổi
2.4.1. Cơ sở của biện pháp
2.4.2. Cách thực hiện biện pháp
2.4.3. Giáo án minh họa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nội dung và tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
3.1.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.1.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.2. Đánh giá kết quả quả thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Điều tra về tình hình sử dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học môn toán
3.2.2. Phân tích kết quả học tập của học sinh
3.2.3. Thống kê kết quả kiểm tra của lớp 12A1 và 12A2
3.3. Nhận xét
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan