[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giả thuyết ABC luận văn thạc sĩ toán học

[/kythuat]
[tomtat]
Giả thuyết ABC
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐỊNH LÝ MASON
1.1. Sự tương tự của trường số và trường hàm
1.2. Định lý Mason
1.3. Một vài ứng dụng của định lý Mason
Chương 2: GIẢ THUYẾT ABC
2.1. Giả thuyết abc trong Z
2.2. Giả thuyết abc mở rộng
2.3. Giả thuyết abc mơ rộng cho K[t]
2.4. Một số ví dụ liên quan đến giả thuyết abc
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan