[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
1.2. Tình hình chung về công tác tái định cư ở nước ta
1.2.1. Đặc điểm chung về tái định cư ở nước ta
1.2.2. Các chính sách và văn pháp luật liên quan đến di dân và tái định cư
1.2.3. Hiện trạng công tác di dân và tái định cư trong các dự án lớn ở nước ta và những bài học kinh nghiệm
1.2.4. Quan điểm, mục tiêu của Nhà nước về di dân tái định cư của thuỷ điện Sơn La
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Địa hình, địa mạo
2.1.3. Khí hậu
2.1.4. Thuỷ văn
2.2. Các nguồn tài nguyên
2.2.1. Tài nguyên đất
2.2.2. Tài nguyên nước
2.2.3. Tài nguyên rừng, thảm thực vật
2.2.4. Tài nguyên khoáng sản
2.2.5. Tài nguyên nhân văn
2.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.3.1. Dân số và lao động
2.3.2. Cơ sở hạ tầng
2.3.3. Tình hình kinh tế
2.3.4. Văn hoá và các thói quen truyền thống
2.4. Tổng quan về một số khu tái định cư thuộc khu vực nghiên cứu
2.4.1. Khu tái định cư tại Thị trấn Hát Lót
2.4.2. Thực trạng khu tái định cư Tiến Sơn
2.4.3. Thực trạng khu tái định cư Nà Cang
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG BỨC XÚC VÀ GIẢI PHÁP
3.1. Một số vấn đề môi trường bức xúc
3.1.1. Vấn đề sử dụng hóa chất BV thực vật trong sản xuất nông nghiệp
3.1.2. Thay đổi phương thức canh tác và sử dụng đất dốc bền vững
3.1.3. Vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn
3.1.4. Vấn đề nhiên liệu và tài nguyên rừng
3.2. Giải pháp nâng cao tính bền vững cho các khu tái định cư ở Mai Sơn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan