[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính toán, định cỡ mạng thông tin di động nâng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Tính toán, định cỡ mạng thông tin di động nâng cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TIẾN LÊN 3G SẼ KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG TIN DI ĐỘNG.
1.1. Giới thiệu.
1.2. Sự phát triển của GSM.
1.3. Các lựa chọn giao diện vô tuyến cho IMT – 2000.
Chương 2: TỔNG QUAN MẠNG 3G 4R
2.1. Cáu trúc mạng chung mạng 3G R4 của Huawei.
2.2. Các tham số đánh giá chất lượng mạng UMTS.
2.3. Mạng Vinaphone 3G.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
3.1. Các bước xác định kích cỡ mạng lưới.
3.2. Tổng quan về Soft Swith.
3.3. Các vấn đề cơ bản liên quan đến thiết kế mạng lưới.
Chương 4: BÀI TOÁN CỤ THỂ
4.1. Ví dụ: Đánh giá thiết bị MSOFT3000 VMSC.
4.2. Vẻ biểu đồ tải của mối Module WCCU/WCSU khi số thuế thay đổi.
4.3. WBSG.
4.4. WVDB.
4.5. MSRN HON.
4.6. Ước lượng số link kết nối.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan