[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và thi công các Bộ Thí Nghiệm phục vụ giảng dạy môn học thực tập điện tử cơ bản cho sinh viên khoa cơ điện

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và thi công các Bộ Thí Nghiệm phục vụ giảng dạy môn học thực tập điện tử cơ bản cho sinh viên khoa cơ điện
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 10 BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
1.1. Khung hộp Bộ Thí Nghiệm
1.2. Các thành phần chính của Bộ Thí Nghiệm
CHƯƠNG 2: BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Bài 1: Khảo sát mô tả link kiện kiện điện tử.
Bài 2: Vẻ đặc tuyên Diode.
Bài 3: Mạch chỉnh lưu.
Bài 4: Mạch ứng dụng Diode.
Bài 5: Vẽ đậc tuyến BJT, FET.
Bài 6: Mạch ứng dụng BJT ở chế độ ngắt dẫn.
Bài 7: Mạch ổn áp.
Bài 8: Mạch khuếch đại BJT.
Bài 9: Mạch khuếch đại FET.
Bài 10: Transistor đơn nối UJT.
Bài 11: Vẽ đặc tuyến SCR, Triac.
Bài 12: Mạch ứng dụng SRC - Triac - Quang trở.

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan