[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và sáng tạo Robocon trong cuộc thi sáng tạo Robot năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và sáng tạo Robocon trong cuộc thi sáng tạo Robot năm 2012
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Nguồn gốc và lược sử của cuộc thi Robocon Châu Á Thái Bình Dương
1.2 Chủ đề và luật thi Robocon năm 2012
Chương 2: THIẾT KẾ CƠ KHÍ
2.1 Nhận xét và định hướng thiết kế
2.2 Các yêu cầu cần thiết cho việc tính toán thiết kế robot tham gia cuộc thi Robocon 2012
2.3 Thiết kế, tính toán Robot theo yêu cầu đạt ra
Chương 3: THI CÔNG CƠ KHÍ
3.1 Manual Robot
3.2 Automatic Robot
3.3 Collector Robot
Chương 4: THIẾT KẾ PHẦN ĐIỀU KHIỂN
4.1 Các công nghệ mới
4.2 Thiết kế mạch điều khiển robot
Chương 5: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan