[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và chế tạo mô hình xe hai bánh tự cân bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và chế tạo mô hình xe hai bánh tự cân bằng
MỤC LỤC
BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH HÌNH ẢNH
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Mục tiêu đề tài
1.2 Giới hạn của đề tài
1.3 Phương pháp tiếp cận đề tài
1.4 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.4.1.1 Xe Segway
1.4.1.2 Balancing scooter
1.4.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
1.5 Nội dung đề tài
Chương 2: KẾT CẤU CƠ KHÍ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN
2.1 Mô hình cơ khí
2.1.1 Khung xe
2.1.2 Cần điều khiển
2.1.3 Hộp giảm tốc
2.1.4 Bánh xe
2.2 Hệ thống mạch điện của xe
2.2.1 Sơ đồ khối hệ thống
2.2.2 Mạch điều khiển động cơ
2.2.3 Cảm biến IMU
2.2.4 Mạch điều khiển trung tâm
2.2.5 Động Cơ
2.2.6 Nguồn điện
2.3 Mô hình xe thực tế
2.4 Các phương thức giao tiếp
2.4.1 Giao thức
2.4.2 ADC
2.4.3 UART
2.4.3 PWM
Chương 3: GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG VÀ DI CHUYỂN
3.1 Nguyên lý điều khiển cân bằng và di chuyển
3.2 Bộ lọc Kalman
3.3 Giải thuật PID
3.5 Giải thuật cân bằng và điều khiển di chuyển
Chương 4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
4.1 Mô hình cơ khí
4.2 Độ chính xác của cảm biến
4.3 Kết quả thực nghiệm trên mô hình xe thực tế
Chương 5 KẾT LUẬN
5.1 Kết luận
5.2 Hướng phát triển của đề tài

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan