[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và thi công các thiết bị tiết kiệm điện, nước cho Trường Đại học Lạc Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và thi công các thiết bị tiết kiệm điện, nước cho Trường Đại học Lạc Hồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ
        I.       Dẫn nhập.
     II.       Khái quát về năng lượng, tiết kiệm năng lượng và những lợi ích mà tiết kiệm năng lượng mang lại
CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG CƠ QUAN, CÔNG SỞ VÀ GIA ĐÌNH
        I.            Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện nước tại các cơ quan, công sở
     II.            Các giải pháp tiết kiệm điện năng trong gia đình
CHƯƠNG III: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
        I.       Lý do chọn đề tài.
     II.       Các phương án để thực hiện tiết kiệm điện nước một cách tự động
   III.       Lựa chọn phương án thực hiện
  IV.       Phương pháp nghiên cứu của đề tài
    V.       Tầm quan trọng và khả năng ứng dụng của đề tài.
  VI.       Hạn chế và hướng phát triển của đề tài
PHẦN II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
CHƯƠNG I: HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NƯỚC
        I.       Sơ đồ khồi và nguyên lý làm việc của hệ thống
     II.       Giới thiệu các thiết bị có trong hệ thống
   III.       Cách phát hiện vật đứng yên
  IV.       Thiết kế phần điện
    V.       Hình ảnh thiết bị sau khi hoàn thành
  VI.       Chương trình điều khiển
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG TIẾT KIỆM ĐIỆN
        I.       Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của hệ thống tiết kiệm điện
     II.       Thiết kế phần điện
   III.       Lưu đồ giải thuật và chương trình điều khiển
  IV.       Ứng dụng thực tế
CHƯƠNG III: TÍNH KINH TẾ CỦA ĐỀ TÀI
        I.       Hạch toán kinh tế cho đề tài
     II.       Khảo sát tình hình sử dụng máy điều hòa nhiệt độ ở Trường ĐH Lạc Hồng
   III.       Tính kinh tế của hệ thống tiết kiệm điện
PHẦN III: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan