[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
I.1. Lịch sử nghiên cứu của đề tài
I.2. Những nội dung mà đề tài chưa đề cập
I.3. Hướng phát triển của đề tài trong thời gian tới
CHƯƠNG II.-KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
II.1.Khảo sát hệ thống
II.1.1. Tổng Quan Về Doanh Nghiệp
II.1.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
II.2. Quy trình kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
II.2.1. Quy trình trong kê khai thuế GTGT
II.2.2. In ấn,lập bộ báo cáo thuế GTGT hoàn chỉnh
II.2.3. Nộp báo cáo và lưu hồ sơ
II.2.4. Các tờ khai thuế kèm theo
II.3. Xác định yêu cầu và chức năng
II.3.1. Mô tả yêu cầu
II.3.2. Xác định yêu cầu
II.3.3. Đặc tả yêu cầu
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
III.1. Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm
III.2. Mô tả các thực thể tổng quát
III.2.1. Hóa Đơn:
III.2.2. Chi tiết mua hàng.
III.2.3. Hình hóa đơn.
III.2.4. Tình huống
III.3. Mối kết hợp giữa các thực thể
III.4. Mô Hình thực thể kết hợp
III.5. Thành phần dữ liệu ở mức logic
III.5.1. Chuyển đổi mô hình thực thể sang mô hình quan hệ
III.5.2. Lược đồ quan hệ
III.6. Các ràng buộc toàn vẹn
III.6.1. Mô hình quan hệ
III.6.2. Ràng buộc liên bộ và tầm ảnh hưởng
III.7. Thành phần dữ liệu ở mức vật lý
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
IV.1. Các Phần Mềm Ứng Dụng
IV.1.1. Giới Thiệu về tính năng của phần mềm Microsoft visual studio 2005
IV.1.2. Thiết kế giao diện,hỗ trợ viết mã (code)
IV.1.3. Xây dựng ứng dụng web nhanh hơn
IV.1.4. Hỗ trợ phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
IV.1.5. Đóng gói và triển khai ứng dụng
IV.2. Xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình lập báo cáo thuế
IV.2.1. Giao Diện Chính
IV.2.2. Giao diện cập nhật bộ đề
IV.2.3. Giao diện tạo tình huống làm
IV.2.4. Màn hình mô phỏng những đối tượng lên quan trong quy trình và bài tình huống
IV.2.5. Giao diện nhân viên kế toán thuế
IV.2.6. Giao diện nhập hóa đơn ở ngoài.
IV.2.7. Giao diện sơ đồ các phòng ban
IV.2.8. Giao diện kế toán trưởng
IV.2.9. Giao diện của giám đốc
IV.2.10. Sửa lại hóa đơn
IV.2.11. Giao diện tạo bộ đề thực hành
IV.2.12. Màn hình xem ảnh
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan