[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá ở trường THPT Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá ở trường THPT Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.3. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.4. Tự đánh giá trong quản lý chất lượng giáo dục
Kết luận chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát thực trạng trường THPT Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên
2.2. Thực trạng tổ chức quản lý hoạt động tự đánh giá ở trường THPT Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tự đánh giá
2.4 Đánh giá về thực trạng công tác tổ chức quản lý hoạt động tự đánh giá nhà trường
Kết luận chương 2
Chương 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Nguyên tắc xác định các biện pháp quản lý
3.2. Các biện pháp đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tự đánh giá ở trường THPT Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất
3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan